top of page

Çerezlerin kullanim

Narkonteks Tekstil A.Ş.  olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri ("pikseller") ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları kontrol etmeyi veya -tercihiniz bu yöndeyse- silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz. 

Çerez nedir?

Müşterilerine web siteleri üzerinden ürün veya hizmet sunan neredeyse bütün firmalar, bu web sitelerinde çerezler kullanmaktadırlar. Sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir alış veriş deneyimi yaşatmak ve ürün ve hizmetlerimizi sizlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek için, biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. 

Çerezleri kontrol etme ve silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir.

 

Kategori 1- Kesinlikle Gerekli Çerezler 

Bu çerezler web sitesini dolaşımınız, web sitesinin güvenli alanlarına erişimin sağlanması ve izinlerin ortaya konulması için önemlidir. Bu çerezler olmadan, sitemizde bulunan alışveriş sepeti veya ödeme sayfası gibi talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz.

Kategori 2- 'Performans' Çerezleri

Bu çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesini nasıl kullandıklarına dair bilgi toplamaktadır. Örneğin,  ziyaretçilerin en sık gittikleri sayfaları ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıklarını bilmemizi sağlar. Bu çerezler, bir ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamamakta anonim olarak bilgi toplama işlemi yapmaktadır.

ÇEREZ VE TANIMI

_ga

Facebook tarafından sağlanan   bir cookie olup Like butonu analitiği üzerinden davranışsal reklamlama yapmaktadır. 10 gün sonra veriler silinmektedir.

_gat

Google Universal Analytics ile ilişkilidir - yüksek trafik alanlarındaki verilerin toplanmasını sınırlar.

_gid

24 saatlik bir kullanıcı analitiği depolaması yapmaktadır.

Kategori 3: Hedefleme / Reklam Çerezleri

Bu çerezler, sizlerin ilgi alanlarına uygun olarak reklam kampanyalarının etkinliğini ve reklam sayısını ölçmek için kullanılmaktadır. Genellikle web sitesi operatörünün izniyle reklam ağları tarafından yerleştirilirler. Ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamakta ve bu bilgileri 3. Kişi niteliğindeki reklam verenler gibi diğer kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Çok sıklıkla bu çerezler hedefleme amacıyla diğer reklamların yer aldığı sitelerine link vermektedirler. Bu çerezler Mango’nun birinci parti işletici olarak kullandığı çerezler olmayıp, kullanıcıların daha önce çeşitli kanallardan verdiği izinler üzerinden hedefleme yapılmaktadır.

ÇEREZ VE TANIMI

datr

Google Universal Analytics ile ilişkisi olan bir çerezdir. Bu çerez, istemci tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak benzersiz kullanıcıları ayırmak için kullanılır. Sitelerin analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.

APISID

Google tarafından kullanıcıların ziyaret ettikleri siteler üzerinden hedefleme yapılmaktadır.

datr

Google Universal Analytics ile ilişkisi olan bir çerezdir. Bu çerez, istemci tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak benzersiz kullanıcıları ayırmak için kullanılır. Sitelerin analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.

SSID

Google tarafından sağlanan bir çerez olup, reklam alanlarını ziyaretler üzerinden hedefleme yapmaktadır.

lu

Facebook tarafından sağlanan bir çerez olup, site giriş çıkış yardımcısı olarak çalışmaktadır.

PREF

Google aramalarına göre kişisel reklamcılık sağlamaktadır.

SID

Google çerezi olup, siteye giriş çıkışlarda üye girişlerini denetlemektedir.

id

Formların oluşması için hazırlanmış bir çerezdir.

HSID

Google kullanıcı hesabının site ziyaretinin gerçek zamanını belirlemek için kullanılmaktadır.

criteo

İçeriklerin kullanıcı üzerinde etkilerini ölçümleme hedefi taşımaktadır.

igodigitalstdomain

Online pazarlama hizmeti veren 3.parti bir çerezdir.

KRTBCOOKIE_323

Reklam verenlerin dijital alıcılara reklam yeri satımını sağlayan bir çerez olup, site üzerinde reklamla yapılabilmesini sağlamaktadır.

bku

Ziyaretçi ölçümlemesi ve raporlaması için kullanılan çerezdir.

demdex

Davranışsal hareket çözümlemesi yapan bir çerez olup kullanıcı hareketlerine göre müşteri segmantasyonu yapmaktadır.

_kuid_

Ziyaretçinin gerçek zamanlı profillemesini yapan bir çerezdir.

NARKONTEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

 1. Veri Sorumlusu ve Başvuru Yolu

İşbu başvuru formu[1](“Başvuru Formu”), veri sorumlusu sıfatıyla Narkonteks Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Narkonteks A.Ş.” ya da “Şirket”) tarafından, ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) ilgili maddeleri ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusuna yapabileceği başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına hazırlanmıştır.

İlgili kişi sıfatıyla, Kanun’un ilgili maddeleri; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, Kanun’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi, yazılı olarak işbu Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını, ekinde din hanesi bulunmayan veya din hanesi karartılmış olan kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle Buca Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS), Doğuş Cad. 3/19 Sokak No.12 Buca/İzmir adresine iadeli taahhütlü mektup ile göndermek suretiyle veya  Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle[2] ikpersonel@narkonteks.com adresine iletebilirsiniz.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

Kanun’da ilgili kişinin haklarını düzenleyen ilgili maddesi uyarınca, ilgili kişi yani kişisel verileri işlenen gerçek kişi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin veri sorumlusu sıfatına haiz şirketiminiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un ilgili maddelerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini talep etme,

 • Düzeltme veya imha işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme,

 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  1. İlgili Kişiyi Tanımlayıcı Bilgiler[1]

 • Başvurunuza ilişkin gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemelerin yapılabilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla kimliğinizin tarafımızca tespiti gerekmektedir. Bu sebeple aşağıdaki alanları doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurmanızı rica ederiz:

  Ad Soyad*

  T.C Kimlik Numarası

   

  (Yabancılar için Uyruk, Pasaport No/Varsa Kimlik No) *

  Adres*

  E-posta Adresi*

  Telefon Numarası

  Faks Numarası

  *Doldurulması zorunlu alanlar.

   

  1. İlgili Kişi ile Veri Sorumlusu Arasındaki İlişki

  Şirketimiz ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlihazırda devam edip etmediğini aşağıda yer verilen bölümde belirtiniz.

   

  Müşteri                                                                      Çalışan Adayı

  3.Kişi                                                                          Çalışan

  Ziyaretçi                                                                    Diğer (________________)

   

   

  • [.] ile olan ilişkim işbu Başvuru Formu’nun doldurulma tarihi itibarıyla devam etmektedir.

  • [.] ile olan ilişkim (________________) tarihi itibarıyla sona ermiştir.

   

  1. İlgili Kişinin Talepleri

  İlgili kişi olarak, Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

  TALEP KONUSU

   

   

                    İLGİLİ BİLGİ/BELGELER1. Kişisel verilerimin şirketiniztarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

   

   

   

  Spesifik bir veri kategorisine dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

   

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

   

   

   

   

  2. Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.

   

   

   

  Spesifik bir veri kategorisine dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

   

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

   

      3. Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

   

   

   

  Spesifik bir veri kategorisine dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

   

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

   

   

   

   

      

  4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum.Spesifik bir veri kategorisine dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

   

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

   

   

    

  5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz verileri ve bu verilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

   

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

   

   

    

  6. Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

   

   

  Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz verileri ve bu verilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

   

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

   

   

   

    

  7. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.[2]Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu lütfen belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere Başvuru Formu ekinde yer veriniz.

   

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

   

   

    

  8. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.[3]Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin yalnızca bir kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu ve bu talebinizin gerekçesini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Başvuru Formu ekinde yer veriniz.

   

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

   

   

    

    

  9. Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize ilişkin durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Başvuru Formu ekinde yer veriniz.

   

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

   

   

   

      

   

   

   

  10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

   

   

   

  Bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı düşündüğünüz zararı aşağıdaki boşlukta belirtiniz; bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere (Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararları gibi) lütfen Başvuru Formu ekinde yer veriniz.

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

  ……………………………….……………………

   

   

    

   

  İlgili kişi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesini rica ederiz.

  Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun şirketimize ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde ilgili kişi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilir, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebiliriz. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, ilgili kişi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.[4]

  Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesini rica eder, bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacağınızı beyan ederiz.

   

  1. Veri Sorumlusu Tarafından Taleplerin Sonuçlandırılması

  Niteliğine göre talebiniz, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandıracak ve başvuru tarihini[5] takip eden en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içindecevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan seçiminize göre mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin öncelikli bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:

   

  Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

   

   

  Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile adresime gönderilmesini istiyorum.

   

   

  Başvuruma ilişkin sonucun faks yolu ile gönderilmesini istiyorum.

   

  Talepleriniz niteliğine göre tarafımızca ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir[6].

   

  1. İlgili Kişinin Beyanı

  İlgili mevzuat uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

   

  İlgili Kişinin Adı Soyadı 

  Tarih 

  İmza 

   

   

   

  [1] İşbu Başvuru Formu’nun doldurulması ile ilgili sorularınız olması halinde sorularınızı, iletişim sayfamızdan iletebilirsiniz.

  [2] Kayıtlı elektronik posta, güvenli elektronik imza, mobil imza, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı elektronik posta adresi veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım vasıtasıyla.

  [3] Tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, münhasıran işbu Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

  [4] Kanun madde 7/3 uyarınca, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar saklıdır.

  [5] Kanun madde 7/3 uyarınca, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar saklıdır.

  [6] Kanun madde 7/3 uyarınca, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar saklıdır.

  [7] Yazılı başvurularda veri sorumlusuna evrakın tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih başvuru tarihidir.

  [8] Talebinize yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on (10) sayfayı geçecek cevaplarımız için on (10) sayfa üzerindeki her bir sayfa için sayfa başına bir (1) Türk Lirası; cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi durumunda ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilecektir.

bottom of page